Privacybeleid

GSUn Travel hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze privacy beleid pagina informeren wij u graag over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

GSun Travel doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GSun Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy beleid; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzameling van persoonsgegevens

Voor het maken van bijvoorbeeld een boeking of het versturen van een contactformulier wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren of u in de toekomst over reisproducten te informeren.

In het overzicht hieronder ziet u waar en welke gegevens we verzamelen en/of doorgeven aan derden. Dit doen we alleen als het nodig is voor uitvoering van de taken, met alle leveranciers zijn overeenkomsten gemaakt met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens.

Communicatie 
 • Chat
  Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag heeft over Gsun Travel en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.  

 • Contactformulier
  Wanneer u via ons contactformulier een bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Diensten
 • Boekingsformulier Voor het maken van een boeking wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen, het betreffende reisproduct te leveren.

 • Gebruikersaccount
  Na het maken of definitief boeken van uw reis maakt Gsun Travel met betrekking van uw reserveringsgegevens een account voor u aan waarna u de mogelijkheid heeft het account te deactiveren. In dit account kunt u alle relevante informatie over uw reis vinden. Bijvoorbeeld uw klantgegevens, factuur en betalingen.

Type gegevens – Doel – Doorgifte aan derden

 • NAW – Administratief – Worden doorgegeven aan leveranciers
 • Telefoonnummers – Contact – Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis
 • E-mailadressen – Contact – Worden soms doorgegeven aan leveranciers om contact op te kunnen nemen tijdens de reis
 • Geboortedata – Administratief/identificatie door derden – Worden vaak doorgegeven aan leveranciers het boeken van trein- en of boottickets, hotels,  airlines en andere reisonderdelen
 • Paspoortgegevens – Identificatie – Airlines en in sommige gevallen voor het aanvragen van een visum authorisatie
 • U kunt ervoor kiezen om een telefoonnummer (zonder naam) van thuisblijvers te verstrekken. Wij gaan er van uit dat u de thuisblijvers zelf informeert dat wij hun gegevens in ons bezit hebben en uitsluitend zullen gebruiken in geval van een calamiteit.
 • Wij geven de gegevens veelal door aan leveranciers buiten de EU. Hoewel wij ons best doen om ook met hen overeenkomsten te sluiten, kunnen er andere regels en wetten van toepassing zijn in landen buiten de EU. Wat hier exact mee gebeurt valt buiten de macht van GSun Travel en hier kan GSun Travel dan ook niet voor aansprakelijk gehouden worden.
 • GSun Travel kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals o.a. browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langswaar u naar GSun Travel gekomen bent. Dit maakt het ons mogelijk GSun Travel permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Lees in verband hiermee ook ons cookiebeleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u naar het buitenland reist, kunnen wij verplicht worden (door overheidsinstanties op vertrek- en aankomstpunten) dat uw persoonsgegevens verstrekt en verwerkt worden in het kader van een grenscontrole, immigratie-, veiligheids-, antiterrorisme- en andere doeleinden die toepasselijk worden geacht. Ook als het verstrekken van gegevens niet verplicht is, kunnen wij besluiten om overheidsinstanties toch behulpzaam te zijn.

Gsun Travel behoudt zich het recht voor om gegevens te verstrekken aan de daarvoor bevoegde autoriteiten, indien sprake is van fraude of misbruik van betaalmiddelen, dan wel dat een gebruiker opzettelijk schade veroorzaakt door het gebruik van onze website.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Als u uw gegevens aan wilt passen (mogelijk in ons mijn omgeving) of wilt u uzelf uit onze bestanden laten verwijderen neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy policy. Kom daarom regelmatig terug op deze pagina voor het actuele privacy beleid. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen.

GSun Travel
Ganges 1  1186JH Amstelveen
info@gsuntravel.nl
KVK nummer: 73318515

Laatste wijziging is gemaakt op 12-12-2018

 

GSun Travel is beveiligd en voldoet aan de hoge standaard op het gebied van privacy en het beveiligen van klantgegevens.

Doordat SSL certificaten een beveiligde sleutel koppelen aan de verbinding van een website kunnen gegevens live geëncodeerd bewaard worden waardoor deze veilig evrwerkt kunnen worden zonder tussenkomst van externe systemen die de gegevens willen onderscheppen. Op die manier kunnen met name privacygevoelige gegevens, login- en betalingsgegevens zoals wachtwoorden en persoonsgegevens veilig gebruikt worden op een website die beveiligd is met een SSL certificaat.

Een SSL certificaat is een bestand dat zorgt voor een betere beveiliging van gegevens tussen de server (van onze website) en uw internet browser (zoals Chrome of Internet Explorer).

Deze website heeft een SSL certificaat. Dat betekent dat de verbinding tussen u en ons wordt gecodeerd en beschermd. Om altijd zeker te zijn adviseren wij u, voordat u ook maar enige persoonlijke informatie verschaft, controleer altijd of de url in de adresbalk van de browser begint met https:// in plaats van het onveilige http://. De toegevoegde ‘s’ staat voor security.

Wat is https?

HTTPS staat voor ‘Hyper Tekst Transfer Protocol Secure’. Het is een versleuteling van processen en de communicatie tussen een website en de bezoekers. HTTPS zorgt er voor dat de gegevens veilig op het internet verwerkt worden en de gegevensstroom niet kunnen worden onderschept.

HTTPS website zijn te herkennen aan het  gesloten hangslot in de adresbalk van de webbrowser.

HTTP is het standaard protocol van een website; zo begint een LINK vaak met ‘http://’. HTTPS is een beveiligde manier om data te versturen. De ‘S’ achter http staat voor Secured. Informatie wordt namelijk versleuteld zodat alleen de verstuurder en ontvanger de informatie kunnen lezen. Met https weet u dat gegevens die u in typt in de website niet door kwaadwillende partijen gezien kunnen worden.

Vraag het ons
Mail: info@gsuntravel.nl
Tel: +31208233172

GSun Travel
KVK nummer: 73318515
IBAN: NL41INGB0008780886

en_USEnglish
nl_NLDutch en_USEnglish